Chania


Pergerakan Pesawat

386,615 - Penerbangan

Pergerakan Penumpang

54,291,366 - Penumpang

Pergerakan Kargo

614,821,858 - Kg